OSP Zagwiździe Ochotnicza Straż Pożarna Zagwiździe


Ochotnicza Straż Pożarna w Zagwiździu istnieje od 1887 roku. Miejscowość Zagwiździe swój początkowy i dynamiczny rozwój zawdzięcza odlewni, która powstała ponad 200 lat temu. Wówczas większość budynków i hal odlewni było zbudowanych na bazie drewna, co w połączeniu z rozżarzoną surówką i ogniem mogło doprowadzić do pożaru. W związku z tym właściciele odlewni sfinansowali budynek do przechowywania narzędzi gaśniczych. Jednak aby móc gasić pożary należy coś o tym wiedzieć. To zadanie powierzono nauczycielowi, Panu Franciszkowi Grabowskiemu. Jego zadaniem było przeszkolenie pracowników odlewni w zakresie walki z pożarami.
Dalszy rozwój jednostki nastąpił gdy odlewnia stała się własnością prywatną Pana Kampy. Miał on bowiem świadomość tego, że bezpieczeństwo odlewni w dużym stopniu zależy od wyszkolenia strażaków, jak i od sprzętu, którym dysponowali, dlatego więc stał się jej opiekunem.

Zwieńczeniem ciężkiej pracy strażaków było włączenie jednostki w 2000 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Obecnie członkowie OSP Zagwiździe nadal dbają o dobre imię jednostki oraz jej rozwój.

Serdecznie zapraszamy na naszą drugą stronę : https://www.facebook.com/OspKsrgZagwizdzie/

Najcześciej czytane na naszej stronie
Sukces naszego druha !
2 pożary jednego dnia !
Pożar sadzy w kominie